Odborné poradenstvo v stavebníctve

Odborné stavebné poradenstvo
Stavebný dozor
Stavebné povolenie
Znalecký posudok
Ing. Anna Žiaková

Ing. Anna Žiaková

Odborné stavebné poradenstvo

+421 905 383 462
azrealpd@gmail.com
www.dynamitreality.sk