Výberové konanie na jedno miesto

bez fixu, lebo každé podnikanie si vyžaduje kapitál

tvoj kapitál je chuť sa vzdelávať, vytrvalosť, zodpovednosť, samostatnosť, proklientský prístup a ostatné si povieme osobne

môj kapitál pre teba je – PC, prvých 6 mesiacov neplatíš príspevok na kanceláriu, osobnostný rast, maximálna ústretovosť a priestor aby som ti odovzdala čo najviac skúseností a informácií tzv know how

reklamná podpora RK

nie je to práca pre nesamostatných a pohodlných jedincov

prvotná náročnosť a energia sa ti zúročí v neskoršom období. Ale keď chceš na sebe pracovať a niečo dosiahnuť, tak to stojí zato

Ak si túto prácu zamiluješ tak ako ja, tak to nebude práca ale koníček – VER MI