Právny servis

Občianske právo
Obchodné právo
Správne právo
Pracovné právo
Mediácia
JUDr. Adriána Svitková

JUDr. Adriána Svitková

Právnik, mediátor

+421 905 536 156
pravnik.svitkova@gmail.com
www.dynamitreality.sk